Mirthe Biemans op de markt Utrecht

DIT IS ONZE STAD

 

DIT IS ONZE STAD

De komende gemeenteraadsverkiezingen gaan over de vraag van wie de stad is. Mijn antwoord op die vraag is: de stad is van ons. Utrecht is geen reservaat voor rijke mensen of een speeltuin van het grote geld. Een stad waar je alleen een huis kunt vinden voor een half miljoen of 11 jaar op de wachtlijst moet staan voor een betaalbare woning, dat is niet onze stad. Een stad waar de wijk waar je opgroeit je kansen bepaalt, is niet onze stad. Onze stad heeft betaalbare huizen voor ons, in fijne wijken en zorgt ervoor dat al onze kinderen de beste kansen krijgen en iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft.

Ik weet zeker dat het anders kan. Met durf, expertise en andere politieke keuzes. De inrichting van onze stad volgt geen natuurwet. Het is een politieke keuze om te zorgen dat er betaalbare woningen gebouwd worden, om beleggers een halt toe te roepen en huisjesmelkers de pas af te snijden. Het is een politieke keuze om te investeren in wijken en kinderen die het het hardst nodig hebben. En er is geen enkele reden dat het niet zou kunnen.

Dit zijn mijn prioriteiten:

BETAALBAAR WONEN

Betaalbare woningen zorgen ervoor dat iedereen in onze stad kan wonen. De vuilnisophaler, verpleegkundige en leerkracht. Gezinnen, jongeren en ouderen. Daarom moeten we vol inzetten op betaalbaar wonen met sociale en middeldure woningen, die behouden blijven voor de toekomst.


Dat betekent dat we bindende afspraken maken met ontwikkelaars over betaalbare nieuwbouw, opkoopbescherming invoeren voor koopwoningen en een vergunningsplicht voor verhuurders  stellen om te zorgen dat ze zich aan de regels houden.

FIJNE BUURTEN

In ons Utrecht mag het niet uitmaken in welke buurt je opgroeit en woont welke kansen je hebt in je leven. Iedereen heeft een veilige, schone en groene buurt nodig met goede voorzieningen. 


Om daarvoor te zorgen moeten we vol inzetten op veiligheid en een rijk aanbod aan voorzieningen in alle buurten, maar zeker die buurten die het het hardst nodig hebben. De openbare ruimte moet uitnodigen om lekker buiten te zijn en elkaar te ontmoeten.

KANSEN VOOR AL ONZE KINDEREN

Alle Utrechtse kinderen zijn onze kinderen. Zij zijn onze toekomst en onze stad moet hen alle mogelijkheden geven om zich te ontwikkelen en gewoon kind te kunnen zijn.


In ons Utrecht willen we dat de beste scholen met een uitgebreid naschools programma in de buurten staan waar kinderen het het hardst nodig hebben. De jongste kinderen krijgen voor school al de kans om zich te ontwikkelen in voorschoolse programma's of op het kinderdagverblijf. En iedere buurt biedt een veilige schone omgeving om te spelen en sporten en ruimte om te leren als je dat thuis niet kunt.

EEN FATSOENLIJK INKOMEN

In onze stad hebben mensen de zekerheid van een fatsoenlijk inkomen. Als gemeente kunnen we het goede voorbeeld geven door zelf als werkgever - en bij bedrijven en organisaties die we opdrachten gunnen -  te zorgen dat er goede banen zijn voor Utrechters. Goede banen met een fatsoenlijk salaris en arbeidscontract. 


Bijna 25.000 stadgenoten in Utrecht leven in armoede. Armoede en schulden zorgen voor stress, gezondheidsproblemen en een tekort aan de basisdingen in het leven. Daarom moet onze stad een menselijke bijstand hebben die mensen niet behandeld als potentiele fraudeurs maar een helpende hand biedt. En ruimhartige schuldhulp om mensen weer perspectief te geven op een leven zonder schulden. 

STERKE PVDA

Met een sterke PvdA kunnen we steeds dichterbij de stad komen die voor ons allemaal werkt. Veel Utrechters vinden dezelfde dingen belangrijk als wij. Door actief aanwezig te zijn in buurten kunnen we aanspreekbaar zijn en horen wat er speelt. We kunnen mensen mobiliseren rond de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zo zetten we stevig op de agenda wat voor mensen echt belangrijk is. Dat kunnen we niet alleen in de gemeenteraad, maar zeker wel wel samen als vereniging. Zo voeren we constructieve actiepolitiek samen met de stad.